logo typ4fun
.

In 2014 ben ik gestart met Typ4fun. Typ4fun is een instituut dat sinds 5 jaar actief is in het geven van cursussen typevaardigheid aan kinderen en volwassen. Typ4fun is stevig geworteld in de regio. Op ruim 18 scholen verzorgen wij de typelessen. De behoefte aan typecursussen in het bedrijfsleven neemt toe. Wij spelen in op deze vraag! Daarom presenteren wij u met trots "Typ4work"! Een moderne typecursus voor professional, leer in slechts 5 uur blindtypen!

Wij luisteren naar onze cursisten en daarom zijn wij de afgelopen jaren zo hard gegroeid. Leren typen vergt discipline en doorzettingsvermogen. Een goede begeleiding van een ervaren vakdocent is dan een goede basis om deze vaardigheid eigen te kunnen maken! Daarnaast is een gezonde werkhouding en een goede werkplekinstelling noodzakelijk.

Ik heb diverse trainingen en cursussen gevolgd over coaching ADHD, ADD, autisme, geheugen- en breintechnieken, dyslexie en spellingsproblematiek en vakinhoudelijke trainingen over typevaardigheid. Daarnaast heb ik een training gevolgd bij Rick de Jong van BTMonkeys. Rick is een bekende geheugentopsporter en een ervaren braintrainer. Hij heeft mij veel geleerd omtrent breintechnieken om deze toe te passen bij typevaardigheid en voor het effectief leren opbouwen van een goed typereflex.

Foto Hilde boeren

Hilde Boeren

Directrice, Typecoach

Ons team

Foto typecoach Monique

Monique van Boven Kaarsmaker

Typecoach
Foto typecoach Saskia

Saskia van Gool

Typecoach

Kwaliteitsbepaling

logo cbt

Centraal bureau typevaardigheid

Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam van de overkoepelende orgaan als kenniscentrum voor typevaardigheid (voorheen VSLM). Het CBT (VSLM) is een vereniging die is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in secretariële en administratieve vakken. Het CBT is een platform voor docenten die op deze manier hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten die door het CBT worden georganiseerd. Hilde heeft zelf het certificaat Docent Typevaardigheid behaald en is daarmee bekwaam om als docent de lessen typevaardigheid te verzorgen. De vereniging VSLM is erkend bij Koninklijk Besluit van 05 maart 1964.

logo Crkbo

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Typ4fun is een onderwijsinstelling en ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee een erkende instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. In de kwaliteitscode staat omschreven dat een CRKBO erkenning onder meer gebaseerd is op zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, redelijkheid, kenbaarheid en rechtszekerheid.